SPOLENOST BODEX je špikovým výrobcem pívs pouívaných jako prodejny oberstvení, speciálních nástaveb karoserií, komerních a cateringových vozík.
Jako jediná spolenost v Polsku se specializujeme na výrobu cateringových pívs a na jejich komplexní technické vybavení.
Aktivn se úastníme mezinárodních výstav. Pívsy a vozy, které na tchto výstavách prezentujeme, se setkávají s velkým zájmem návštvník.
Díky vysoké kvalit a píznivým cenám jsme získali stálé odbratele našich výrobk v Nmecku, Belgii, Nizozemí, Irsku, eské republice, na Slovensku a v Kanad.

 

 

SPOLENOST BODEX psobí na polském trhu ji od roku 1982.
Naše široké zkušenosti a cenné kontakty se zahraniím nám umoují poskytovat sluby prvotídní kvality. Námi nabízené pívsy, vozy a píslušenství jsou vyrábny dle smrnic Evropské unie ( TÜV, CE ), a píslušných norem Národního institutu pro hygienu (Pastwowy Zakad Hygieny) ve Varšav.
Naše prodejní cateringové vozy mají všechny potebné certifikáty a atestace.

SPOLENOST BODEX navíc investuje i do dalších dleitých oblastí jako jsou poradenské sluby, design, montá a servis, tedy široce pojatá obsluha objekt jako jsou: bary, hospdky, hotely, restaurace, kuchyn i zaízení: školní, vojenské, nemocniní . Do všech oblastí, kde je dleitá PROFESIONALITA.SPOLENOST BODEX to jsou nové technologie
Bodex jsou nové nápady
Bodex vám prodá nápad, jak vést vaše podnikání
Cateringový pívs, prodejní pívs, cateringový vozík
Dále mete vyuít... kreditky, leasing………….naši experti vám poradí,jak na to!!!!!!!!!!!!
 
   

© Copyright 2007. All right reserved.      Powered by SolNET     Written by ..:: isengrim ::..